Contacts

Адреса редакції: 61018, м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1.
Тел.: (057) 715-33-48; 349-41-99; 715-33-45

Видання віддруковане у ТОВ фірма «НТМТ», 61072, м. Харків, просп. Леніна, 58, к. 106
Тел. (057) 763-03-80