Moskaliuk, O. P., I. V. Shkvarkovskiy, I. A. Bryndak, V. J. Kachmar, and Y. V. Kulachek. “EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC TREATMENT OF BILIARY FISTULAS”. Kharkiv Surgical School, no. 5-6, Dec. 2019, pp. 11-15, doi:10.37699/2308-7005.5-6.2019.02.