Gnatyuk, M. G., S. I. Rayichuk, S. Y. Shevchenko, V. Y. Bodyak, Y. Y. Chuprovskaya, D. U. Kryvoruchko, Y. P. Petruk, and M. V. Lianskorunskiy. “CASE OF SURGICAL STOP BLEEDING WITH VARICOSE VEINS OF THE ESOPHAGUS”. Kharkiv Surgical School, no. 3-4, Dec. 2019, pp. 109-11, doi:10.37699/2308-7005.3-4.2019.24.