Shevchenko, V. P., V. V. Shevchenko, M. M. Kobiletsky, S. M. Kobiletsky, H. I. Pyatikop, O. V. Kravets, V. O. Bratushka, V. V. Shymko, I. A. Myslovsky, and I. J. Gresko. 2020. “DIFFERENTIATED TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH RECTAL FOREIGN BODIES”. Kharkiv Surgical School, no. 1 (February), 175-79. https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2020.30.