Moskaliuk, O. P., I. V. Shkvarkovskiy, I. A. Bryndak, V. J. Kachmar, and Ya. V. Kulachek. 2019. “EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC TREATMENT OF BILIARY FISTULAS”. Kharkiv Surgical School, no. 5-6 (December), 11-15. https://doi.org/10.37699/2308-7005.5-6.2019.02.