Gnatyuk, M. G., S. I. Rayichuk, S. Yu. Shevchenko, V. Yu. Bodyak, Yu. Ya. Chuprovskaya, D. U. Kryvoruchko, Yu. P. Petruk, and M. V. Lianskorunskiy. 2019. “CASE OF SURGICAL STOP BLEEDING WITH VARICOSE VEINS OF THE ESOPHAGUS”. Kharkiv Surgical School, no. 3-4 (December), 109-11. https://doi.org/10.37699/2308-7005.3-4.2019.24.