MOSKALIUK, O. P.; SHKVARKOVSKIY, I. V.; BRYNDAK, I. A.; KACHMAR, V. J.; KULACHEK, Y. V. EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC TREATMENT OF BILIARY FISTULAS. Kharkiv Surgical School, n. 5-6, p. 11-15, 25 Dec. 2019.