GNATYUK, M. G.; RAYICHUK, S. I.; SHEVCHENKO, S. Y.; BODYAK, V. Y.; CHUPROVSKAYA, Y. Y.; KRYVORUCHKO, D. U.; PETRUK, Y. P.; LIANSKORUNSKIY, M. V. CASE OF SURGICAL STOP BLEEDING WITH VARICOSE VEINS OF THE ESOPHAGUS. Kharkiv Surgical School, n. 3-4, p. 109-111, 20 Dec. 2019.