[1]
Gnatyuk, M.G., Rayichuk, S.I., Shevchenko, S.Y., Bodyak, V.Y., Chuprovskaya, Y.Y., Kryvoruchko, D.U., Petruk, Y.P. and Lianskorunskiy, M.V. 2019. CASE OF SURGICAL STOP BLEEDING WITH VARICOSE VEINS OF THE ESOPHAGUS. Kharkiv Surgical School. 3-4 (Dec. 2019), 109-111. DOI:https://doi.org/10.37699/2308-7005.3-4.2019.24.