SURGICAL TACTICS IN THE TREATMENT OF GASTROINTESTINAL ULCER BLEEDING IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR SYSTEM PATHOLOGY

  • N. Trofimov
  • V. V. Kryshen
  • A. Chukhryenko
  • P. Lyaschenko
Keywords: gastrointestinal bleeding, cardiovascular pathology, postoperative mortality.

Abstract

Summary. We analyzed the results of surgical treatment of 28 patients with gastrointestinal bleeding of ulcerative etiology. There are group of 16 patients in whom the underlying disease burdened by cardiovascular pathology and control group 12 patients. Resection techniques were used in 9 patients (32.2%), of them - Roux stomach resection - in 1 patient (3.6%), 1 patient (3.6%), to whom performed subtotal gastric resection, Billroth II stomach resection - 7 patients (25%), of which 1 patient (3.6%) in which the ulcer was localized in the duodenum and 6 (21.4%) - with gastric localization. Palliative surgical treatment methods performed in 7 patients (25%), there are gastrotomy, bleeding ulcer closure in 6 patients (21.4%), and 1 operation (3.6%) is closure gastrojejunostomy ulcer. The same operations performed, which were conditionally radical. Excision of the ulcer with pyloroplasty according to Finney and Heineke-Mikulich observed in 2 (7.1%) and 6 (21.4%) patients, antrumectomy plus truncal vagotomy - in 4 patients (14.3%). The general postoperative mortality in patients with gastrointestinal bleeding of the ulcerative origin was 10.7%. Postoperative mortality in the group of patients with concomitant cardiovascular pathology was 12.5%, in the control group - 8.33%.

References

Innovatsiini tekhnolohii khirurhichnoho likuvannia hostrykh shlunkovo-kyshkovykh krovotech / L.Ya. Kovalchuk, Ye.M. Shepetko, V.O. Shaprynskyi ta in.; za redaktsiieiu Ye.M. Shepetka. – Kyiv: Feniks, 2014. – S. 7-10.

Bratus V.D., Fomin P.D., Shepetko Ye.M., Sydorenko V.M., Biliakov-Belskyi O.B., Zaplavskyi O.V., Lissov O.I., Kozlov S.M. 25-richni rezultaty likuvannia hostrykh shlunkovykh krovotech u spetsializovanomu tsentri// Materialy IX z’izdu Vseukrainskoho Likarskoho Tovarystva (VULT), 10-12 travnia 2007 roku, m. Vinnytsia. – 2007. – S.310.

Grigoryan R.A. Abdominalnaya khirurgiya: v 2 t. Moskva. OOO «Meditsinskoe informatsionnoe agenstvo»;2006; Tom 1: S. 255-260.

Matviichuk B.O., Korol Ya.A., Rachkevych S.L., Tumak I.M., Artiushenko M.Ye. Endoskopichnyi hemostaz v kompleksnomu likuvanni vyrazkovykh hastroduodenalnykh krovotech// Medychni perspektyvy. – 2012. – T.XII, №1. – S.132-135.

Maggio D. Predictors of early rebleeding after endoscopic therapy in patients with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding secondary to high-risk lesions / D. Maggio, A.N. Barkun, M. Martel // Can. J. Gastroenterol. – 2013. Vol. 27. – P. 454 - 8.

Shuliarenko V.A., Mamchych V.I., Felyshtynskyi Ya.P. Taktyka i perspektyvy likuvannia khvorykh z vyrazkovymy hastroduodenalnymy krovotechamy//Khirurhiia Ukrainy – 2012 - №2 – S.20-40.

Bereznytskyi Ya.S. Khirurhiia. Pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. V.H. Mishalov, M.P. Zakharash - V.: Nova knyha, 2016; 712 s.

Osobennosti terapii pri zheludochno-kishechnykh krovotecheniyakh v neotlozhnoy khirurgii po etiologicheskomu priznaku / V.F. Chikaev, R.A. Ibragimov, Yu.V. Bondarev, R.R. Shavaleev, D.M. Petukhov // Vestnik sovremennoy klinicheskoy meditsiny. – 2014. - №7(2) – S. 198-201.

Published
2019-12-25
How to Cite
Trofimov, N., Kryshen, V. V., Chukhryenko, A., & Lyaschenko, P. (2019). SURGICAL TACTICS IN THE TREATMENT OF GASTROINTESTINAL ULCER BLEEDING IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR SYSTEM PATHOLOGY. Kharkiv Surgical School, (5-6), 16-20. https://doi.org/10.37699/2308-7005.5-6.2019.03
Section
ORIGINAL RESEARCHES