Головний редактор

Бойко В.В. - Член-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, член-кор. НАМН України, Директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН України» завідувач кафедрою №1 Харківського Національного медичного університету, Україна

Scopus ID: 7101630816
Scopus ID: 57213930598
WOS ID: AAS-2989-2020
ORCID: 0000-0002-7340-9734
ORCID: 0000-0002-3455-9705
E-mail: vv_boyko@ukr.net


Заступники головного редактора

ІА. Криворучко - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №2, Харківський національний медичний університет, Україна

ResearchGate: Igor-Kryvoruchko
Scopus ID: 14052300200
WOS ID: AAT-5826-2020
WOS ID: Igor-Kryvoruchko
ORCID: 0000-0002-5525-701X
E-mail: ikryvoruchko60@gmail.com


Тарабан І. А. - доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії № 1, Харківського національного медичного університету, Україна

ORCID: 0000-0002-5842-2551
Scopus ID: 6601923758
Google Scholar: Profile
E-mail: dr_tia@ukr.net


Члени редакційної колегії

Аксендиус Калангос - M.D., PhD, Professor, Cardio-vascular Surgeon- Director of Dept. Pediatric and Adult Congenital Cardiac Surgery, Greece

Scopus ID: 7005990687
ORCID: 0000-0002-4537-8336
Google Scholar: Profile
E-mail: akalangos@mitera.grakalangos@mitera.gr


Бездітко П. А. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології, Харківського національного медичного університету, Україна

Scopus ID: 56276586300
ORCID: 0000-0002-9147-4310
E-mail: Pabpoul12@gmail.com


Євтушенко Д. О. - доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії № 1, Харківського національного медичного університету, Україна

WOS ID: R-4061-2018
Scopus ID: 57109284300
ORCID: 0000-0003-1941-7183
E-mail: dr.yevtushenko@ukr.net


Іванова Ю. В. - доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії № 1, Харківського національного медичного університету, Україна

Scopus ID: 6601923758
ORCID: 0000-00Ql-8773-6827
E-mail: dr.ivanova23@gmail.com


Караченцев Ю. І. - доктор медичних наук, професор, член-кор. НАМН України, завідувач кафедри ендокринології з курсом дитячої ендокринології Харківської медичної академії післядипломної освіти, директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України», Україна

Scopus ID: 7006177985
ORCID: 0000-0003-1317-6999
Google Scholar: Profile
E-mail: admin@ipep.com.ua


Клімова О. М. - доктор біологічних наук, професор, зав. діагностичної лабораторії з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМИ України», м. Харків, Україна

Scopus ID: 7006386715
ORCID: 0000-0002-4007-6806
E-mail: Klimovalena53@gmail.com


Лісовий В. М. - доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, член-кор. НАМН України, завідувач кафедри урології, нефрології та андрології імені проф. А.Г.Подрєза, Харківський національний медичний університет, Україна

WOS ID: H-3551-2018
Scopus ID: 13403528700
Scopus ID: 57194902787
ORCID: 0000-0002-2301-2229
Google Scholar: Profile
E-mail: vm.lisovyi@knmu.edu.ua


Лихман  В.М. - доктор медичних наук, професор, завідувач відділення хірургічних інфекцій ДУ  «Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН України»; професор кафедри онкології та дитячої онкології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

ORCID: 0000-0002-5339-6403
E-mail: borzova7373@ukr.net


Лупальцов В. І. - доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України,  член-кор. НАМН України, завідувач кафедри хірургії №3 Харківського Національного медичного університету, Україна

ORCID: 0000-0003-2121-529X
Google Scholar: Profile
E-mail: surgdis@ukr.net


Макаров В. В. - доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії № 1, Харківського національного медичного університету, Україна

ORCID: 0000-0002-4224-0294
E-mail: leperetyaga@ukr.net


Недзвецька О.В. - доктор медичних наук, професор кафедри офтальмології Харківської медичної академії післядипломної освіти, Україна

WOS ID: F-7510-2018
Scopus ID: 57202013709
ORCID: 0000-0003-2594-4772
E-mail: o.nedzvetska@gmail.com


Панченко М. В. - доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології, Харківського національного медичного університету, Україна

Scopus ID: 57202206643
ORCID: 0000-0003-0613-1776
E-mail: panchenko0802@gmail.com


Пасєчнікова Н. В. - член-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, директор ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України», Україна

WOS ID: AAN-7305-2020
Scopus ID: 28567902700
ORCID: 0000-0001-5718-8700
E-mail: pasnv2017@gmail.com


Польовий В. П. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна

ORCID: 0000-0002-4345-9802
E-mail: doctorvictor@i.ua


Прасол В. О. - доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії № 1, Харківського національного медичного університету, завідуючий відділенням гострих захворювань судин ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМИ України», м. Харків, Україна

Scopus ID: 16736376800
ORCID: 0000-0002-0556-6981
E-mail: dr.prasol@gmail.com


Смачило Р.В. - доктор медичних наук, професор кафедри хірургії № 1, Харківського національного медичного університету, Україна

ORCID: 0000-0003-1237-0255
Scopus ID: 57210345402
Scopus ID: 6507793581
E-mail: r.smachilo@gmail.com


Почеcні члени редакційної ради

Береснєв С.О., д. мед. н., голов. наук. співр. (Харків, Україна)

Велигоцький М. М., д. мед. н., професор (Харків, Україна)

Давиденко В. Б., д. мед. н., професор (Харків, Україна)

Даценко Б. М., д. мед. н., професор (Харків, Україна)

Дуденко В. Г., д. мед. н., професор (Харків, Україна)

Малоштан О. В., д. мед. н., професор (Харків, Україна)

Пєєв Б. І., д. мед. н., професор (Харків, Україна)

Сипливий В. О., д. мед. н., професор (Харків, Україна)

Сипітий В. І., д. мед. н., професор (Харків, Україна)

Стариков В. І., д. мед. н., професор (Харків, Україна)

Сушков С. В., д. мед. н., професор (Харків, Україна)

Флорікян А.К., д. мед. н., професор (Харків, Україна)

Тищенко О. М., д. мед. н., професор (Харків, Україна)

Хворостов Є. Д., д. мед. н., професор (Харків, Україна)

Шевченко С. І., д. мед. н., професор (Харків, Україна)


Редакційна рада

Андреєщев С.А., к.мед., доцент (Київ, Україна),

Гринь В.К., д. мед. н., професор (Донецьк – Київ, Україна),

Дрюк М.Ф., д. мед. н., професор (Київ, Україна),

Зозуля Ю.П., (Київ, Україна) д. мед. н., професор, академік НАМНУ

Іоффе І.В., д. мед. н., професор (Луганськ — Рубіжне, Україна)

Кондратенко П.Г., д. мед. н., професор (Донецьк — Краматорськ, Україна)

Кононенко М.Г., д. мед. н., професор (Суми, Україна)

Кришень В.П., д. мед. н., професор (Дніпропетровськ, Україна)

Лизіков А.М., д. мед. н., професор (Гомель, Білорусь)

Ричагов Г.П., д. мед. н., професор (Мінськ, Білорусь)

Саєнко  В.Ф., д. мед. н., професор, член-кор.  НАМНУ (Київ, Україна)

Стома І.О., д. мед. н., доцент (Гомель, Білорусь)

Сушков С.А., к.мед., доцент  (Вітебськ, Білорусь)

Тутченко  М.І., д. мед. н., професор (Київ, Україна)

Шалімов С.О., д. мед. н., професор (Київ, Україна)

Шапринський В.О., д. мед. н., професор (Вінниця, Україна)

Щастний А.Т., д. мед. н., професор (Вітебськ, Білорусь)