Головний редактор

Бойко В.В., д.мед.н., професор, член-кор. НАМНУ

Заступники головного редактора

Криворучко І. А., д. мед. н., професор

Тарабан І. А., д. мед. н., професор

Відповідальний секретар

Бєрєснєв С.О., д. мед. н., вед.наук.співр.

Члени редакційної колегії

Бездетко П. А., д. мед. н., професор 
Велігоцький М. М., д. мед. н., професор
Голобородько М. К., д. мед. н., професор
Давиденко В. Б., д. мед. н., професор
Даценко Б. М., д. мед. н., професор
Дуденко В. Г., д. мед. н., професор
Євтушенко Д. О., д. мед. н., професор
Іванова Ю.В., д. мед. н., професор
Караченцев Ю. І., д. мед. н., професор, член-кор. НАМНУ
Клімова О.М., д. мед. н., професор
Лісовий В. М., д. мед. н., професор, член-кор. НАМНУ
Лупальцов В. І., д. мед. н., професор, член-кор. НАМНУ
Макаров В.В., д. мед. н., професор,
Малоштан О. В., д. мед. н., ст.наук.співр.
Панченко М. В., д. мед. н., професор
Пасєчнікова Н. В., д. мед. н., професор, член-кор. НАМНУ
Пєєв Б. І., д. мед. н., професор
Польовий В. П., д. мед. н., професор
Прасол В.О., д. мед. н., професор
Сипітий В. І., д. мед. н., професор
Сипливий В. О., д. мед. н., професор
Стариков В. І., д. мед. н., професор
Сушков С. В., д. мед. н., професор
Флорікян А.К., д. мед. н., професор
Тищенко О. М., д. мед. н., професор
Хворостов Є. Д., д. мед. н., професор
Шевченко С. І., д. мед. н., професор
Аксендиус Калангос M.D., PhD

Члени редакційної ради

Андреєщев С.А., к. мед. н., доцент (Київ),
Гринь В.К., д. мед. н., професор (Донецьк – Київ),
Дрюк М.Ф., д. мед. н., професор (Київ),
Зозуля Ю.П., д. мед. н., професор, академік НАМНУ (Київ),
Іоффе І.В., д. мед. н., професор (Луганськ — Рубіжне),
Кондратенко П.Г., д. мед. н., професор (Донецьк — Краматорськ),
Кононенко М. Г., д. мед. н., професор (Суми),
Кришень В. П., д. мед. н., професор (Дніпропетровськ)
Лизіков А. М., д. мед. н., професор (Гомель, Білорусь),
Ричагов Г. П., д. мед. н., професор (Мінськ, Білорусь),
Саєнко В. Ф., д. мед. н., професор, член-кор. НАМНУ (Київ),
Сушков С. А. (Вітебськ, Білорусь),
Тутченко М. І., д. мед. н., професор (Київ),
Шалімов С. О., д. мед. н., професор (Київ),
Шапринський В. О., д. мед. н., професор (Вінниця),
Щастний А. Т., д. мед. н., професор, (Вітебськ, Білорусь)

Адреса редакції:

Поштова адреса: 61018, м. Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Телефон: (057) 715-33-48, 349-41-99, 715-33-45
E-mail: dr_tia@ukr.net