ISSN 2308-7005
DOI-prefix: 10-37699

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Журнал «Харківська хірургічна школа» засновано ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН України», у листопаді 2000 року, як всеукраїнське видання для поширення нових медичних знань та досягнень у науці та практиці (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації,  серія КВ № 20168-9968P від 20.08.2013р.).  Журнал внесено до переліку фахових видань у галузі медичних наук (Наказ МОН України № 1413 від 24.10.2017 р.). Журнал індексується у міжнародній наукометричній базі «Google Scholar».

В редакційній колегії та редакційній раді – авторитетні  науковці Україні, відомі фахівці з питань різних відомств та галузей медицини. Їх участь у роботі журналу забезпечує високий професійний рівень та доцільність видання. Редколегія проводить обов`язкове  рецензування та редагування статей.

Метою журналу є широке висвітлення наукових досягнень в галузі клінічної та експериментальної медицини.  Журнал публікує статті, які мають наукову і практичну цінність для широкого кола хірургів і охоплюють різні області цієї спеціальності.

Відмінною рисою журналу є те, що він публікує не тільки клінічні, але й експериментальні дослідження, пов'язані з хірургічною тематикою в різних областях медицини, які в подальшому можуть стати основою для розробки нових методів діагностики і лікування хірургічних захворювань.

В журналі публікуються повнорозмірні оригінальні статті, огляди, опис випадків з практики, інформація про наукові форуми.

Перевага віддається науково-дослідних робіт, що містить нові результати клінічних та експериментальних досліджень в різних розділах хірургії.  Редакція публікує огляди, в яких проводиться аналіз сучасних міжнародних публікацій, що дозволяє оцінити стан даної проблеми. Особлива увага надається повідомленнями про клінічні випадки, які заслуговують інтерес міжнародного наукового медичного співтовариства.  Пріоритет віддається роботам, в яких пропонуються інноваційні методи лікування пацієнтів, нові технологічні розробки.

Журнал адресовано вченим з організації охорони здоров`я,  усіх медичних дисциплін та допоміжних спеціальностей, фахівцям практичної ланки охорони здоров`я усіх відомств, лікарям-інтернам, студентам медичних закладів тощо.

Періодичність видання  –  6 номерів на  рік. Тираж становить  100  примірників.  Журнал надсилається за обов`язковим переліком установ.

Журнал "Харківська хірургічна школа" дотримується принципів відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у рубриці Архіви.

Електронна копія журналу з 2013 року розміщується на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського і на власному сайті  https://surgical-school.com.ua/.

Редакція журналу «Харківська хірургічна школа»