ISSN 2308-7005

Заснований у листопаді 2000 р.

Виходить 6 разів на рік

Засновник — ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України»

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 20183-9983ПР від 20.08.2013 р.

Журнал внесено до переліку фахових видань у галузі медичних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1413 від 24.10.2017 р.)

Головний редактор: В. В. Бойко

Заст. головного редактора: І. А. Криворучко, І. А. Тарабан

Адреса редакції: 61018, м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1.
Тел.: (057) 715-33-48; 349-41-99; 715-33-45

Видання віддруковане у ТОВ фірма «НТМТ», 61072, м. Харків, просп. Леніна, 58, к. 106
Тел. (057) 763-03-80