Про насПравила оформлення статейПодати статтюРедколегіяНовиниКонтакти

Правила оформлення статей

Редакція журналу "Харківська хірургічна школа" приймає статті українською, англійською, російською мовою.

Направляючи статтю до редакці, рекомендуємо керуватися правилами відповідно до "Єдиних вимог до рукописів, що подаються в біомедичні журнали" (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals), розроблених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (International Committee of Medical Journal Editors), які можна подивитися на ресурсі ICMJE.org.

Усі статті, які опубліковані в журналі, проходять перевірку на наявність тексту в інтернеті (через пошукові системи). Унікальність тексту визначається за допомогою програмного забезпечення Uniche, Advego Plagiatus, Etxt Antiplagiat, text.ru.

Рукопис. Рукопис направляти до редакції в електронному варіанті. Файл зі статтею представляти у форматі Microsoft Word (розширення *.doc, *.docx, *.rtf).

Формат тексту рукопису. Файл рукопису у форматі Microsoft Word (розширення * .doc, * .docx, * .rtf), текст повинен відповідати стилістичним і бібліографічним вимогам. Текст друкувати шрифтом Times New Roman, розмір 14 pt, з полуторним міжрядковим інтервалом (29—30 строк на сторінці). Відступи з кожного боку сторінки 2 см. На всі ілюстрації, графіки і таблиці мають бути посилання в тексті.

Виділення в тексті можна робити курсивом або напівжирним шрифтом, НЕ підкресленням. Обсяг тексту рукопису не більше 20 000 знаків з пропусками (18 000 знаків з пропусками — огляд літератури, 5 000 знаків з пропусками — коротке повідомлення).З тексту слід видалити всі перенесення, повторювані пропуски, зайві розриви рядків (в автоматичному режимі через сервіс Microsoft Word "знайти і замінити").

Файл з текстом статті містить всю інформацію для публікації (в тому числі рисунки і таблиці).

Структура рукопису має відповідати наведеному шаблону (залежно від типу роботи).

Анотація

Назва статті

Автори. Прізвище авторів вказувати після ініціалів (А.А. Іванов, С.Г. Даніло, В.Л. Нікітін).

Установа. Необхідно наводити офіційну ПОВНУ назву установи (без скорочень). Після назви установи через кому зазначити назву міста та країни. Якщо в дослідженні брали участь автори з різних установ, слід співвіднести назви установ і прізвища авторів за допомогою цифрових індексів у верхньому регістрі.

Реферат (якщо робота оригінальна) має бути структурованим: мета, матеріали і методи, результати, висновки.

Реферат має повністю відповідати змісту роботи, обсяг тексту не більше 1 200 знаків (з пропусками).

Ключові слова. Необхідно вказати ключові слова — від 3 до 10 для індексування статті в пошукових системах. Ключові слова повністю відповідають українською/російською та англійською мовою.

Англомовна Анотація

Article title. Англомовна назва має бути грамотною з точки зору англійської мови, при цьому за змістом повністю відповідати україно/російськомовній назві.

Author names. ПІБ авторів вказувати відповідно з закордонним паспортом, або як в раніше опублікованих зарубіжних журнальних статтях. Автори, які публікуються вперше і не мають закордонного паспорта, мають скористатися стандартом транслітерації КМУ—2010.

Affiliation. Необхідно вказувати ОФІЦІЙНУ англомовну назву установи.

Abstract. Англомовна версія резюме статті за змістом і структурою (Aim, Matherials and Methods, Results, Conclusions) повністю відповідає україно/російськомовній.

Keywords. Для вибору ключових слів англійською використовують тезаурус Національної медичної бібліотеки США (Medical Subject Headings — MeSH).

Текст статті (українською або російською мовою) структурований за розділами: вступ (актуальність), мета, матеріали і методи, результати, обговорення, висновки.

Розкриття потенційних конфліктів інтересів

Автори повинні розкривати всі відносини або інтереси, які можуть мати прямий або потенційний вплив чи надати упередженість в роботі. Хоча автор, можливо, не відчуває, що існує який-небудь конфлікт, розкриття відносин і інтересів забезпечує більш повний і прозорий процес, що призводить до точної і об'єктивної оцінки роботи.

Усвідомлення реального або передбачуваного конфлікту інтересів - це перспектива, на яку мають право читачі. Це не означає, що фінансові відносини з організацією, яка спонсорувала дослідження або компенсацію, отриману за консультаційну роботу, є недоречними.

Приклади потенційних конфліктів інтересів, які прямо або побічно пов'язані з дослідженням, можуть включати, але не обмежуються наступним:

 • Наукові гранти від фінансових агентств (прохання надати дані про спонсора дослідження та номер гранту)
 • Гонорари за виступи на симпозіумах
 • Фінансова підтримка участі в симпозіумах
 • Фінансова підтримка освітніх програм
 • Зайнятість або консультації
 • Підтримка з боку спонсора проекту
 • Посада в консультативній раді або раді директорів або в інших відносинах управління
 • Кілька філій
 • Фінансові відносини, наприклад, пайову участь або інвестиційний інтерес
 • Права інтелектуальної власності (наприклад, патенти, авторські права і роялті від таких прав)
 • Утримання чоловіка і / або дітей, які можуть мати фінансовий інтерес до роботи

Крім того, слід розкривати інтереси, що виходять за рамки фінансових інтересів і компенсації (нефінансові інтереси), які можуть бути важливі для читачів. Вони можуть включати, але не обмежуються, особисті відносини або конкуруючі інтереси, прямо або побічно пов'язані з цим дослідженням, або професійні інтереси або особисті переконання, які можуть вплинути на ваше дослідження.

Відповідний автор збирає форми розкриття конфлікту інтересів від усіх авторів. В авторській співпраці, де допускаються формальні угоди про представництво, для відповідного учасника досить підписати форму розкриття від імені всіх авторів.

Приклади форм можна знайти тут.

Приклади розкриття інформації

Відповідний автор буде включати короткий виклад в тексті рукопису в окремому розділі перед довідковим списком, яке відображає те, що записано в формі (-ах) потенційного конфлікту інтересів.

Фінансування: Це дослідження фінансувалося … (грант № …).

Конфлікт інтересів: автор A отримав дослідні гранти від компанії A. Автор B отримав гонорар доповідача від компанії X і володіє акціями в компанії Y. Автор C є членом комітету Z.

Конфлікт інтересів: автори заявляють, що у них немає конфлікту інтересів.

Інформація про фінансування. Необхідно вказувати джерело фінансування як наукової роботи, так і процесу публікації статті (фонд, комерційна або державна організація, приватна особа тощо).

Зазначати розмір фінансування не потрібно.

Подяка. Автори можуть висловити подяку особам та організаціям, що сприяли публікації статті, але не є її авторами.

Інформація про внесок кожного учасника (і осіб, зазначених у розділі "подяка").

 

Приклад:

Автори (ПІБ)

Участь

А.А. Іванов

Концепція і дизайн дослідження

С.Г. Даніло

Збирання та обробляння матеріалів

В.Л. Нікітін

Аналіз отриманих даних, написання тексту

 

Автори висловлюють подяку (Прізвище І. Б.) за оформлення ілюстрацій.

 

Список літератури. У бібліографії (пристатейному списку літератури) кожне джерело зазначають з нового рядка під порядковим номером.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

У списку всі посилання наводять у порядку цитування, а не за алфавітом.

Кількість цитованих робіт: в оригінальних статтях і лекціях — до 15, в оглядах літератури — до 45. Бажано цитувати роботи, опубліковані переважно протягом останніх 5—7 років.

У тексті статті посилання на джерела літератури подаються у квадратних дужках арабськими цифрами.

У бібліографічному описі кожного джерела мать бути представлені ВСІ АВТОРИ. Якщо у публікації більше 7 авторів, після 6—го автора необхідно поставити скорочення "..., та ін." або "..., et al.". Неприпустимо скорочувати назву статті. Назву англомовних журналів наводити відповідно з каталогом назв бази даних MedLine. Якщо журнал не індексований у MedLine, вказують його повну назву. Назви вітчизняних журналів скорочувати неможна.

Оформлення списку літератури має відповідати Ванкувер стилю (Vancouver style). У зв'язку з цим, в посиланнях на джерела, написані кирилицею, слід додатково вказувати інформацію латиною (англійською або трансліт). 

При транслітерації слід використовувати стандарт BGN / PCGN (United States Board on Geographic Names / Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use), рекомендований міжнародним видавництвом Oxford University Press як "British Standard".

Для транслітерації тексту відповідно до стандарту BGN можна скористатися посиланнями

 Контактна інформація. Послідовно вказувати ВСІХ АВТОРІВ рукопису:

 

 • прізвище, ім'я по батькові повністю;
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • посада, місце роботи, навчання (найменування установи або організації, включаючи підрозділ, кафедру);
 • адреса (включаючи індекс) і телефон організації;
 • особиста адреса електронної пошти;
 • Ідентифікатор учасника ORCID (для його отримання необхідно зареєструватися на сайті http://orcid.org/

Має бути наведена додаткова інформація про статті – DOI, PubMed ID тощо. Якщо в списку менше половини джерел мають індекси DOI, стаття не може бути опублікована в міжнародному науковому журналі. Посилання повинні бути такими, які можна перевірити.

Перед комплектацією списку літератури кожне джерело перевіряйте через сайт http://www.crossref.org/guestquery або https://scholar.google.com.ua/

Транслітерація кирилиці (українська мова) латиницею

Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах.

Транслітерація кирилиці (російська мова) латиницею

На сайті можна безкоштовно скористатись програмою транслітерації російського тексту в латиницю з точки зору Правил транслітерації Держдепартаменту США.

Контактна інформація має бути наведена англійською мовою.

Таблиці (не більше 4) мають нумерований заголовок і чітко позначені графи, зручні й зрозумілі для читання. Дані таблиці не повинні дублювати інформацію, представлену в тексті. Посилання на таблиці в тексті обов'язкові.

Рисунки (графіки, діаграми і схеми, рисовані засобами MS Office) мають бути контрастними, чіткими.

Інші нерисовані ілюстрації необхідно завантажувати окремо у вигляді файлів формату * .tif, * .jpg (jpeg), * .bmp, * .gif. Кожний рисунок або фотографія мають бути шириною не менше 10 см, розподільча здатність зображення не менше 300 dpi. Посилання на рисунки в тексті обов'язкові.

Файлам зображення слід присвоїти назву, що відповідатиме номеру рисунка в тексті (Petrenko_01.jpg).

Обсяг графічного матеріалу мінімальний (до 4 рисунків або фотографій).

Скорочення. Всі використані абревіатури і символи потрібно розшифрувати в примітках до таблиць і підписах до рисунків із зазначенням використаних статистичних критеріїв (методів) і параметрів статистичної варіабельності (стандартне відхилення, стандартна похибка середнього тощо). Статистичну достовірність / недостовірність відмінностей даних, наведених у таблицях, позначати символами *, **, #, ## тощо.

Дослідження за участю учасників та / або тварин

1) Заява про права людини

При поданні звітів про дослідження, в яких беруть участь учасники, автори повинні включати заяву про те, що дослідження були схвалені відповідним інституційним і / або національним комітетом з етики досліджень і виконані відповідно до етичних стандартів, викладених в Гельсінкської декларації 1964 року і його останніх змін або таким самим етичним стандартам.

Якщо існує сумнів в тому, чи проводилося дослідження відповідно до Гельсінкської декларацією 1964 року або порівнянними стандартами, автори повинні пояснити причини свого підходу і продемонструвати, що незалежний комітет з етики або інституційна оглядова рада явно схвалили сумнівні аспекти дослідження.

Наступні твердження повинні бути включені в текст перед розділом «Посилання»:

Етичне твердження. Всі процедури, що проводяться в дослідженнях за участю учасників, відповідали етичним стандартам інституційного та / або національного дослідницького комітету, а також Гельсінкської декларації 1964 року і її більш пізнім змінам або порівнянним етичним стандартам.

Етичне твердження: для такого типу дослідження формальну згоду не потрібно.

2) Заява про добробут тварин

Добробут тварин, що використовуються для дослідження, необхідно дотримуватися. При поданні результатів експериментів на тваринах автори повинні вказати, чи дотримуються міжнародні, національні та / або інституціональні керівні принципи догляду та використання тварин, і що дослідження були схвалені комітетом з етики досліджень в установі або практиці, при якій дослідження проводилися (там, де такий комітет існує).

Для досліджень з тваринами в текст перед розділом «Посилання» має бути включено наступне твердження:

Етичне твердження: дотримувалися всі застосовні міжнародні, національні та / або інституціональні керівні принципи по догляду та використання тварин.

Етичне твердження: всі процедури, що проводяться в дослідженнях з участю тварин, відповідали етичним стандартам установи або практики, на яких проводились дослідження.

Якщо статті не містять досліджень за участю учасників або тварин людини жодним з авторів, будь ласка, виберіть одне з наступних тверджень:

Етичне твердження. У цій статті не міститься ніяких досліджень за участю людей, яких будь-хто з авторів.

Етичне твердження: в цій статті не міститься ніяких досліджень з тваринами, виконаних будь-ким з авторів.

Етичне твердження. У цій статті не містяться дослідження за участю учасників або тварин людини, виконаних кожним із авторів.

Супровідні документи. При поданні рукопису до редакції журналу необхідно додатково завантажити файли, що містять скановані зображення заповнених і завірених супровідних документів (у форматі * .pdf або * .jpg).

Супровідний лист має бути написаний на офіційному бланку установи, підписаний її керівником і завірений печаткою.

Рукопис підписують всх автори статті.

Передаючи рукопис до редакції, автори мають погодитися з тим, що стаття може бути повернута авторам, якщо вона не відповідає науковій тематиці журналу або технічним вимогам щодо її оформлення.

Контактна інформація

(057) 349-41-99

(057) 715-33-48

khsurgsc@gmail.comdesign by webdoors.

Про насПравила оформлення статейПодати статтюРедколегіяНовиниКонтакти